Privacyverklaring CoffeeSprout

Voor CoffeeSprout is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door CoffeeSprout verwerkt en beveiligd.
Hierbij houdt CoffeeSprout zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan
hen als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking stelt.

Omdat de verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt
CoffeeSprout uit welke persoonsgegevens CoffeeSprout verzamelt en gebruikt en met welk
doel dit wordt gedaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 januari 2013. (reden: gebruik van Piwik)

Vastleggen en verwerking van gegevens
CoffeeSprout bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door
u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan CoffeeSprout worden
verstrekt. Deze gegevens gebruikt CoffeeSprout alleen om u de door u bij CoffeeSprout
aangevraagde diensten te kunnen leveren. Hierbij kan het voorkomen dat gegevens aan
derden worden verstrekt. Dit gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk voor de uitvoering
van de overeenkomst. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt
CoffeeSprout ook vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor onze
contactgegevens onderaan.
Registratiesysteem
Om van bepaalde functionaliteiten van deze website – zoals het besloten gedeelte – gebruik
te kunnen maken dient u eerst klant van CoffeeSprout te worden. CoffeeSprout zal u na
totstandkoming van de overeenkomst een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen
waarmee u kunt inloggen op de website.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor
het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. CoffeeSprout gaan er vanuit dat een persoon
die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van
de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is,
dient u CoffeeSprout hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat CoffeeSprout
maatregelen kan nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens
CoffeeSprout maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen
dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. CoffeeSprout maakt met name
gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie
tussen u en haar website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert.
E-mail en nieuwsbrief
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of CoffeeSprout een e-mail
stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van
het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.

CoffeeSprout biedt een nieuwsbrief aan waarmee CoffeeSprout geïnteresseerden wil
informeren over haar producten, diensten en aanverwante zaken. Tevens kan de nieuwsbrief
ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Uw e-mailadres wordt alleen
met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief

bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt,
tenzij u daar uw expliciete toestemming voor heeft gegeven, niet aan derden verstrekt.

Piwik analytics
De website van CoffeeSprout maakt gebruik van Piwik cookies en andere technieken, om geanonimiseerd
bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt,
met inbegrip van de eerste 3 (van de 4) delen van het IP-Adres van uw computer , voor maximaal 6 maanden.

CoffeeSprout gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om
rapporten over de website te kunnen bekijken. CoffeeSprout kan deze
informatie aan derden verschaffen indien CoffeeSprout hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens CoffeeSprout verwerken.

Wij respecteren uw wens op privacy, u kunt doormiddel van het onderstaande Opt-out aangeven dat u niet gevolgd wil worden; Wij respecteren ook de Do-Not-Track van uw browser

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. CoffeeSprout kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. CoffeeSprout raadt u aan
de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring
CoffeeSprout behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient dan ook aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

support@coffeesprout.com

of per post aan

CoffeeSprout ICT Services
Lange Lombardstraat 20
2512VP ‘s-Gravenhage

CoffeeSprout ICT Services staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27317624.